Projekt rozporządzenia MSWiA ws. internatów zarządzanych przez ZZM MSWiA

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projektowane rozporządzenie jest konieczne w celu doprecyzowania pojęcia “osoby uprawnionej”, tak aby objęło ono również funkcjonariuszy pełniących służbę oraz pracowników zatrudnionych w innych niż Policja, PSP, SG i BOR jednostkach organizacyjnych podległych, lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.