Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie kontroli ruchu drogowego

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Treść projektu oraz uzasadnienie w załącznikach: