Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego

ilustracja

Projekt powiela przepisy zawarte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu uwzględniając jednakże potrzebę uregulowania nowego zagadnienia oraz dostosowania do przepisów ustawy w zakresie wdrożenia dyrektywy 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 kwietnia 2014 w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii.
Ponadto projekt uwzględnia zmiany wynikające z doświadczeń organów kontroli ruchu drogowego ze stosowania dotychczasowych przepisów o kontroli ruchu drogowego oraz ze zmian innych ustaw w tym obszarze.

Projekt w załączniku

ZAŁĄCZNIKI