Pracownik nie może w czasie kwarantanny wykorzystać urlopu wypoczynkowego.

ilustracja

Okres kwarantanny to okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, która jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Wobec tego nie ma podstaw, by w tym okresie korzystać z urlopu wypoczynkowego – pisze Adrian Michalski na łamach Dziennika Gazety Prawnej

Kwarantanna automatycznie przerywa trwający wypoczynek. A niewykorzystaną część urlopu pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi w terminie późniejszym. Za okres kwarantanny pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe.

Zdarza się, że zatrudnieni w czasie kwarantanny biorą urlop wypoczynkowy, gdyż świadczenia chorobowe są niższe od normalnego wynagrodzenia (w tym urlopowego). Miesięczny zasiłek chorobowy w przypadku kwarantanny wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednocześnie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ‒ trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego ‒ pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu (art. 92 ust. 1 pkt 1 kodeksu pracy; dalej: k.p.).