Pracowity wtorek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

ilustracja

We wtorek, 16 lipca 2019 r. odbędą się w sumie trzy posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w tym dwa z nich, szczególnie interesujące dla środowiska służb mundurowych.

1. 16 lipca 2019′ o godzinie 12:00

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543)

– uzasadnia przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

2. 16 lipca 2019′ o godzinie 16:30

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) sala nr 111, bud. U

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604)

– uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W obydwu posiedzeniach będą uczestniczyć Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski oraz Wiceprzewodniczący Andrzej Szary i Sławomir Koniuszy. Obecni będą także Przewodniczący NSZZ FSG i NSZZ FiPW. 

*****
Projekt ustawy wynikający z Porozumienia, jakie zawarto  8 listopada 2018′ pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a MSWiA wpłynął do Sejmu dopiero 5 lipca 2019′, a 10 lipca 2019′ Skierowano go do I czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Natomiast przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej z dnia 11-06-2019′ Skierowano do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 4 lipca 2019′. 

Źródło www.sejm.gov.pl