Posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ w dniu 10 maja 2017 r.

ilustracja

10 maja 2017 r. w gmachu Sejmu RP w sali im. Wojciecha Korfantego odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony najważniejszych osób w państwie”.
W imieniu wnioskodawców uzasadnienie wniosku przedstawił poseł Jerzy Meysztowicz (N). Wskazał on na szereg wypadków samochodowych i innych incydentów z udziałem funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zagrażających bezpieczeństwu najważniejszych osób w państwie, do których doszło w ostatnim czasie. Ponadto dokonała się zmiana na stanowisku Szefa BOR i zaplanowana została reorganizacja całej służby.
Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński oraz szef BOR – Tomasz Miłkowski.
Minister omówił wyniki audytu przeprowadzonego w BOR, który wykazał rażące nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, będące skutkiem wieloletniego niedofinansowania formacji, braku działań w sferze modernizacji jej struktury organizacyjnej i niedostatecznej obsady etatowej. Jednocześnie zapewnił, że dzięki przyjęciu programu modernizacji służb mundurowych możliwe były nowe inwestycje w BOR. Ponadto MSWiA pracuje nad przekształceniem BOR w nową formację – Państwową Służbę Ochrony, na czele której stanie komendant będący centralnym organem administracji państwowej.
Komisja po przeprowadzonej dyskusji stwierdza, że zapoznała się z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ww. temat i uznaje ją za wystarczającą.