Opinia Prezydium KK NSZZ “Solidarność” nt. projektu zmiany ustawy o Policji

ilustracja

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” nr 57a/17 ws. projektu ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Treść opinii w załączniku.