NSZZ Policjantów wnioskuje o uznanie za wykroczenie niepodporządkowanie się poleceniu funkcjonariusza publicznego.

ilustracja

08 sierpnia 2019′ Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związek Zawodowy Policjantów skierował do Sejmu kolejną petycję. NSZZ Policjantów wnioskuje o uznanie za wykroczenie niepodporządkowanie się poleceniu funkcjonariusza publicznego.

Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) poprzez uznanie za wykroczenie niepodporządkowanie się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy.

Petycja została skierowana do Komisji ds. Petycji 3 września 2019′
Nr Petycji BKSP-145-583/19

Tekst petycji w załączniku