NSZZ Policjantów otrzymał projekt ustawy emerytalnej w sprawie zniesienia wymogu 55 lat oraz ustawy o Policji w sprawie pełnopłatnych nadgodzin

ilustracja

4 czerwca 2019′ NSZZ Policjantów otrzymał projekt zmiany ustawy emerytalnej w sprawie zniesienia wymogu 55 lat aby uzyskać uprawnienie emerytalne oraz ustawy o Policji w sprawie wprowadzenia pełnopłatnych “nadgodzin”.

W OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…. oraz innych ustaw z dnia 10 maja 2019 roku przekazanego ZG NSZZ Policjantów za pismem, ldz. DP-WL-0231-24/2019/EM z dnia 31 maja 2019 roku wskazano, że na chwilę obecną w Policji jest wypracowanych 4.296.100 “nadgodzin” tj. 537 tysięcy 8 – mio godzinnych służb, za które nikt dotychczas nie płacił, z wyjątkiem sytuacji odejścia na emeryturę.

Niestety projekt nie zawiera rozwiązania, o które wnosił Związek, a mianowicie rekompensaty finansowej za zaległe nadgodziny. Według projektu nadgodziny mają być rozliczone w formie czasu wolnego. Również postulat 3 – miesięcznego okresu rozliczeniowego “nadgodzin” nie znalazł zrozumienia ze strony Ministerstwa.

Ministerstwo nie dostrzega również dyskryminacji osób, które otrzymują dzisiaj dodatek funkcyjny i nie mają prawa do płatnych nadgodzin.

NSZZ Policjantów podczas prac sejmowych nad projektami ustaw podejmie starania, aby powyższe postulaty zostały uwzględnione w interesie funkcjonariuszy.