Nowelizacja rozp. MSWiA o przyznawaniu pomocy na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

Nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą, jest konsekwencją zmiany art. 116a ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Projekt w załączniku