Nasza Petycja będzie rozpatrywana na posiedzeniu Komisji ds. Petycji w dniu 16 maja 2019′

ilustracja

Złożona 14 lutego 2019′ przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Petycja (BKSP-145-495/19) w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie przyznania policjantom uprawnionym do dodatku funkcyjnego czasu wolnego albo rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby zostanie rozpatrzona na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji w dniu 16 maja 2019′.
Posiedzenie Komisji ds. Petycji odbędzie się 16 maja 2019′ o godzinie 9-tej – petycję przedstawia poseł Robert Warwas.

Na naszym portalu będzie można śledzić posiedzenie Komisji ds. Petycji. Mamy zapewnienie, że udział w posiedzeniu weźmie przedstawiciel Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

W załączniku treść naszej petycji, która w rejestrze petycji nosi numer BKSP-145-495/19 oraz opinia Biura Analiz Sejmowych