Dzisiaj Senat RP rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji”

ilustracja

Trwa 68. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim rozpatrzenie m.in. ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzy 12 ustaw, w tym:

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (projekt rządowy) dostosowuje program modernizacji do większej liczby etatów w poszczególnych służbach. Środki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ustawie ustanawiającej program ustalono na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Stąd konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. i dostosowania przepisów do ustawy budżetowej. Liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 r. wzrośnie o 2640.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”. (druki sejmowe nr 3016, 3022, druki senackie nr 1030, 1030 A, 1030 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ustawa na celu zaktualizowanie wielkości środków na uposażenia oraz wydatki relacjonowane do uposażeń w stosunku do dotychczasowych wielkości ujętych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem poziomu etatyzacji w służbach mundurowych w latach 2017–2020 łącznie o 2640 etatów.

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 grudnia 2018 r.
Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
– Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
– Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1030 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1030 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik..

(jp)