Komisja do Spraw Petycji odrzuciła petycję w sprawie zatrudnienia obcokrajowców w Państwowej Straży Pożarnej.

ilustracja

Komisja do Spraw Petycji (PET) na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzyła między innymi petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) w zakresie umożliwienia osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (BKSP-145-422/18)
– petycję przedstawił poseł Jerzy Paul.

Przedstawiciel ministerstwa w swojej wypowiedzi zdecydowanie odrzucił możliwość zatrudnienia obcokrajowców w Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem resortu zaproponowane w petycji rozwiązanie nie może zostać przyjęte. Po pierwsze PSP jest organizacją działającą w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, realizując zadania ustawowe strażacy kontrolują jednostki realizujące zadanie użyteczności publicznej, kontrolują zakłady istotne dla bezpieczeństwa państwa, chociażby infrastrukturę krytyczną – z dostępu do dokumentów wymienionych jednostek powinni być wyłączeni cudzoziemcy.

Służby państwowe takie jak między innymi Państwowa Straż Pożarna zwierają w swej pragmatyce ślubowanie i uregulowania dotyczące konieczności posiadania obywatelstwa polskiego.

Teza zawarta w petycji, że PSP ma problemy z wakatami jest nieprawdziwa. Na koniec roku 2018 liczba wakatów wynosiła 958 z tym, że ustawa budżetowa przyznała PSP 490 dodatkowych etatów. Wakaty są sukcesywnie uzupełniane obecnie jest to 2,97 % stanu osobowego. Petycja nie uwzględnia podstawowych wymagań, czy znajomości języka w sytuacji komunikowania się w sytuacjach ekstremalnych. Wspierają PSP jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP stanowi II podstawowy filar systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Komisja uznała, że nie istnieją potrzeby w zakresie koniecznego uzupełniania wakatów w PSP, natomiast sprawa zatrudnienia obcokrajowców rodziłaby tak ogromne problemy logistyczne i publiczno-prawne, że w sytuacji, gdy nie jest zagrożona dyspozycyjność i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości mogła być zagrożona.

Komisja jednogłośnie zarekomendowała nieuwzględnienie postulatów zawartych w petycji.

 

źródło:  " title=" " target="_blank">  2019.01.15