Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służb Munudrowych”

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 3016).

Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński…

Projekt ma na celu urealnienie środków przewidzianych na zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa od 1 stycznia 2019 r., ze względu na zwiększenie liczby tzw. etatów kalkulacyjnych w latach 2017-2018 o łącznie 2640 etatów.

Komisja przyjęła poprawkę o charakterze legislacyjnym.

Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Nagranie posiedzenia Komisji – tutaj

Druk sejmowy 3016, w załączniku

ZAŁĄCZNIKI