Komenda Główna Policji odpowiada SEIRP w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

ilustracja

Zamieszczamy odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia KGP z 17 stycznia 2019 roku, na wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych do Komendanta Głównego Policji w sprawie wyrównania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

(…) Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych otrzymuje dziesiątki telefonicznych i e-mailowych skarg i próśb o interwencję w związku z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków złożonych przez policjantów zwolnionych ze służby o wypłatę ekwiwalenu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie (…) – pisze Antoni Duda – przewodniczący SEIRP

Całe pismo przewodniczącego SEiRP oraz odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia w załączniku