W KGP w ramach istniejącego funduszu wyodrębnia się fundusz dla BSWP…

ilustracja

W Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów wynika z wyodrębnienia w Policji służby spraw wewnętrznych i utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Policji – Biura Spraw Wewnętrznych Policji – BSWP. Ponadto nowelizacja określa, że w Komendzie Głównej Policji tworzy się fundusz dla BSWP, w ramach którego wyodrębnia się środki do dyspozycji Komendanta BSWP z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla podległych policjantów.

Można więc powiedzieć, że tort pozostaje w tej samej wielkości jak przedtem, tylko będzie dzielony na więcej – co oczywiste – mniejszych niż dotąd kawałków…

Projekt Rozporządzenia w załączniku

ZAŁĄCZNIKI