Istotna informacja PZU

ilustracja

“PZU SA przy określaniu przebiegu ubezpieczenia osób fizycznych nie uwzględnia ich szkodowości na pojazdach służbowych. Oznacza to, że przy określaniu szkodowości Klienta (osoby fizycznej) brane są pod uwagę tylko szkody na pojazdach, których dana osoba jest właścicielem.”

Pismo PZU w załączniku