Czy policjant ma prawo żądać usunięcia ze swych akt notatki służbowej sprzed wielu lat? – interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

ilustracja

Czy była policjantka ma prawo żądać usunięcia ze swych akt notatki służbowej sprzed wielu lat? Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przeanalizowanie tego problemu przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 17. ustawy RODO pozwala żądać usunięcia dowolnych danych osobowych. Jednym z powodów takiego żądania może być to, że informacje nie są już niezbędna do celów, w których zostały zebrane.

Komenda Główna Policji odmówiła usunięcia notatki. Co więcej, uznała, że nie ma podstaw do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie (taka decyzja mogłaby zostać zaskarżona do Sądu Administracyjnego). KGP powołała się na zarządzenie 678 komendanta głównego z 2005 r., dotyczące gromadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem służbowym. Skoro to zarządzenie nie wspomina o notatkach służbowych, to nie ma podstaw do ich usunięcia ani do wydania odmownej decyzji administracyjnej.

RPO postanowił podjąć interwencję, wątpliwości rzecznika budzi uniemożliwienie skorzystania z prawa do bycia zapomnianym wynikające ze wspomnianego na wstępie art. 17. RODO. Notatka służbowa stanowiąca podstawę przeniesienia funkcjonariuszki do innej jednostki nie jest już niezbędna do celów, do których została zebrana tym bardziej, że od wielu lat pozostaje ona poza służbą.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/

źródło: https://www.rpo.gov.pl/ 2019.10.07