Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

W związku z organizacją na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie oraz Wrocław Global Forum i Forum Państw Trójmorza we Wrocławiu, planowane jest wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Zakaz ten obejmie teren województwa małopolskiego (od1 do 13 lipca 2017 r. ) oraz miasta Wrocławia (od 5 do 8 lipca 2017 r.).

Projekt w załączniku.