Lubelskie

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego woj. lubelskiego

 • Andrzej Wójcik

Wiceprzewodniczący

 • Michał Sawicki
 • Sławomir Górzyński
 • Krzysztof Adamski
 • Krzysztof Majdański
 • Andrzej Michalski
 • Wojciech Mróz
 • Jarosław Barszczewski
 • Maciej Jezior

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 • Lesław Żyśko – Przewodniczacy WKR
 • Jarosław Malinowski – Wiceprzewodniczacy WKR
 • Małgorzata Kozioł
 • Kinga Marzęda
 • Greta Piotrowska

strona internetowa – http://zwnszzplu.pl/

email zwnszzp.lu@wp.pl