Łódzkie

ZARZĄD WOJEWÓDZKI NSZZ POLICJANTÓW WOJ. ŁÓDZKIEGO

91- 048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112,

tel. (42)  665-21-77

Krzysztof Balcer

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego

 • Krzysztof Balcer

 

 • Wiceprzewodniczący – Skarbnik: Bańkowski Jarosław
 • Wiceprzewodniczący – Sekretarz: Borowiecki Tomasz
 • Wiceprzewodniczący – Kaczmarek Krzysztof
 • Wiceprzewodniczący – Pieniążek Robert
 • Wiceprzewodniczący – Spychalski Tomasz
 • Wiceprzewodniczący – Starczyk Andrzej
 • Wiceprzewodniczący – Zasempa Grzegorz

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Nems Arkadiusz
 • Wiceprzewodniczący: Kutyła Piotr
 • Członek WKR: Majchrzak Katarzyna
 • Członek WKR: Byrska Barbara

strona internetowa – http://lodz.zwnszzp.pl/