POŚWIĘCENIE MOGIŁ ZAMORDOWANYCH MILICJANTÓW

ilustracja

27 kwietnia 2018 r. mszą świętą w Kościele pw. Świętego Ducha w Hrubieszowie rozpoczęły się uroczystości osłonięcia mogił milicjantów zamordowanych 27 kwietnia 1945 r. Koło Gozdowa w powiecie hrubieszowskim na Lubelszczyźnie.

Jak wynika z opinii IPN sporządzonej na podstawie dokumentów z archiwum IPN oraz Archiwum Państwowego w Lublinie milicjanci zostali wezwani na nieprawdziwą interwencję, następnie zostali zatrzymani przez nacjonalistów Ukraińskiej Powstańczej Armii w ramach zasadzki po czym zostali rozstrzelani.

Milicjanci zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Jeszcze kilka tygodni temu, mogiła była betonowa, w bardzo złym stanie technicznym, zaniedbana. Dziś mogiła w piękny sposób swoim wyglądem, okazuje cześć milicjantom, którzy zginęli w obronie obywateli polskich.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy, w asyście Kompanii Honorowej policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie przeszli na teren cmentarza, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii połączona z przemówieniami, poświęceniem mogiły, odczytaniem apelu poległych, salwie honorowej, złożeniem wieńców przez delegacje.

Podczas uroczystości swoje przemówienia odczytali insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszów, Pan Mieczysław Zapała – członek Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił oraz Artur Garbacz – Przewodniczący ZW a także przewodniczący Społecznego komitetu Odbudowy Mogiły.

Przemówienie Przewodniczącego ZW:

(…) Panie Komendancie Wojewódzki Policji w Lublinie, Panie Dyrektorze Instytutu Pamięci Narodowej, panie Burmistrzu, Panowie samorządowcy, czcigodni księża, policjanci czynni i emerytowani, pracownicy Policji, Dowódcy i przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele mediów. Witam serdecznie wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami, a nie zostali wymienieni z nazwiska.

Blisko rok temu, do Biura Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Lubelskiego zgłosił się Pan Mieczysław Zapała. Pan Mieczysław przedstawił wstępny projekt odbudowy mogił milicjantów, poprosił o pomoc i wsparcie tego projektu. Po zapoznaniu się z okazanymi wstępnymi materiałami, przystąpiliśmy do projektu. Realizacja nabrała rozpędu z chwilą uzyskania pozytywnej Opinii z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji, ukonstytuowaniu się Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Pomordowanych Milicjantów, wydrukowaniu cegiełek, przystąpiliśmy do zbierania funduszy.

W tym miejscu chciałem serdecznie podziękować całemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, Zarządom Wojewódzkim i Szkolnym z Przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Andrzejem Szarym, który bardzo zdecydowanie włączył się w naszą inicjatywę znacznie wspierając nas finansowo, twierdząc przy tym, że robimy świetną robotę.

Dzisiejsza inicjatywa, jest sprawą historyczną i bardzo dla nas wszystkich priorytetową. W obronie polskich obywateli zginęli młodzi chłopcy w wieku od 18 do 20 lat. Ich imiona i nazwiska znajdują się na tablicy pamiątkowej mogiły.

Dziś podziękowania składam Panu Inspektorowi Robertowi Szewcowi, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie za nieocenioną pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Kolejne podziękowania składam członkom Społecznego Komitetu Odbudowy Mogiły, i tu chciałby wskazać na tytaniczną wręcz pracę jaką wykonał Pan Mieczysław Zapała. Podziękowania składam mojemu Zarządowi Wojewódzkiemu, wszystkim darczyńcom, wśród których były służby mundurowe, lokalne samorządy a także osoby prywatne.

Na zakończenie chciałbym przekazać mogiłę do stałej opieki. Akt przekazania uroczyście wręczam Koledze Przewodniczącemu ZT NSZZ Policjantów w Hrubieszowie – Arturowi Ślusarczykowi.
Po przekazaniu aktu, oświadczam, że na mocy nadanego mi uprawnienia, jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Mogiły rozwiązuję Komitet, gdyż nałożone na nas zadanie zostało wykonane. Pełna dokumentacja dotycząca odbudowy znajduje się w Biurze Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego w Lublinie ul. Narutowicza 73.

Korzystając z obecności na cmentarzu, tuz przed naszą ceremonią złożyliśmy wieniec na mogile zamordowanych kolejarzy, którzy zginęli w nocy z 14 na 15 maja 1944r. z rąk ukraińskich nacjonalistów w obronie stacji kolejowej w Gozdowie , jest to nasz wkład w uhonorowanie ich pamięci.

Jeszcze raz, wszystkim, którzy mieli udział w odbudowie mogiły oraz w organizacji dzisiejszej uroczystości składam z serca płynące podziękowania i oświadczam, że dla mnie praca z Wami była przyjemnością”.

Dziękuję za uwagę, zapraszam do galerii , Artur Garbacz (…)