Posiedzenie Prezydium ZG SEiRP

ilustracja

12 stycznia 2018 roku, w Warszawie, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEiRP, prowadził je Prezes Antoni Duda.

Sprawy organizacyjne zdominowały zmiany organizacyjne w składzie Prezydium związane z rezygnacją, z dniem 1 grudnia 2017 roku, Zdzisława Bartuli z pełnionych funkcji – jego zadania przejęte zostały przez pozostałych członków Prezydium, konkretniejsze decyzje podejmie Zarząd Główny na swoim najbliższym posiedzeniu.

Przedstawiono wstępną informację nt. realizacji budżetu za 2017 rok, przygotowaniu dokumentów do sprawozdania finansowego i obiegu dokumentów finansowych w kontekście przygotowania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego.

W następnej kolejności przedstawiona została informacja o przychodach i realizacji wydatków z funduszu OPP SEiRP w 2017 roku. Apelowano o upowszechnienie informacji i aktywizację zbiórki środków na fundusz OPP.

Przygotowano rekomendację dot. głównych celów przeznaczenia środków finansowych SEiRP, w tym w szczególności w sprawie dotacji i pomocy finansowej dla przedsięwzięć podejmowanych w kołach i zarządach w ramach budżetu przyjętego uchwałą 35/VII/ZG/2017 z 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu ZG SEiRP na 2018 rok.

Opracowano plan pracy Prezydium ZG i Zarządu Głównego SEiRP na 2018 rok, w tym kalendarza posiedzeń oraz przyjęto terminy Zjazdów Statutowego i Sprawozdawczo-Wyborczego SEiRP, w tym m.in.:

Posiedzenie Zarządu Głównego (Statutowe) – 2 lub 9 marzec,
Nadzwyczajny Zjazd Statutowy – 28 kwiecień,
Posiedzenie Zarządu Głównego (Bilans) – 15 czerwiec,
Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy – październik.

Członkowie Komisji Statutowej przedstawili informacje nt. stanu prac nad projektem Statutu SEiRP.

Omówiono efekty zbiórki podpisów w ramach tzw. inicjatywy ustawodawczej.

Zapoznano się z informacją dot. wyjazdu na Konferencję w Parlamencie Europejskim na temat „Represje wobec żołnierzy i funkcjonariuszy w Polsce”.

Członkowie GKR przedstawili informację o wynikach kontroli ZG SEiRP przeprowadzonej przez GKR w dniach 6 – 7 grudnia 2017 roku.

Piotr Styczyński