Stanowisko FZZ SM w sprawie protestu Służby Więziennej!

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej udziela pełnego poparcia dla postulatów Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więzienni ..

2021.06.11 więcej