Policjantka nie miała zaspokojonego prawa do mieszkania

Umowa najmu nie mogła być uznana za trwałe prawo policjanta do lokalu. Policjantka, pełniąca od 2008 r. stałą służbę w policji, wystąpiła do komendanta miejskiego o przyznanie pomocy finansowej na wykup lokalu. Ustawa o Policji przewiduje, że policjantowi w służbie stałej przysłu ..

2017.07.19 więcej