NSZZ Halowej Piłki Nożnej…

Kilka miesięcy temu kierownictwo resortu spraw wewnętrznych ujawniło zamiar powołania w ramach Policji drugiej centrali związkowej. Do tej pory interesy policjantów reprezentuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, pozostając jedynym ustawowo dop ..

2017.05.12 więcej