Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

7 listopada 2017'- odbyło się Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym rozpatrzono sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętr ..

2017.11.07 więcej