Obradował Podzespół Problemowy RDS ds. Służb Mundurowych

W dniu 27 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego posiedzenie Podzespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Służb Mundurowych. W agendzie posiedzenia znalazły się takie tematy, jak: problem pluralizmu ..

2019.02.27 więcej