Wysługę lat policjanta zwiększy tylko zatrudnienie na pełny etat

Uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu posiadanej przez niego wysługi lat. Zalicza się do niej nie tylko okresy służby czy okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, ale także zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy. Z tytułu wysługi ..

2017.10.14 więcej