PAMIĘĆ O MARKU JEST WCIĄŻ ŻYWA…

Tak jak każdego roku, tak i w tym uczciliśmy pamięć o naszym koledze, który 19 lat temu oddał swoje życie na służbie – „w pościgu za bandytami wypełnił swój obowiązek wobec społeczeństwa do końca”. Taki napis widnieje na pomniku Marka Cekały. Marek Cekała służbę w Poli ..

2021.08.18 więcej