PIT: zapomogi losowe z nowym limitem w 2018 r.

Od 1 stycznia br. zmieniły się przepisy dotyczące zapomóg wypłacanych w razie zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby lub śmierci. W zależności od źródła finansowania zlikwidowano lub podniesiono limit uprawniający do zwolnienia tych świadczeń z podatku. Od 1 stycznia 2018 ..

2018.01.11 więcej