ZMIANA NA STANOWISKU SZEFA ŚLĄSKIEGO GARNIZONU POLICJI

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość zdania i objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Z dniem 16 lutego funkcję tę obejmie insp. Roman Rabsztyn, który zastąpi na tym stanowisku nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego, który po blisko 5 latach kiero ..

2021.02.15 więcej

Komendant Wojewódzki w Katowicach, odchodzi ze służby.

Generał Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki w Katowicach, odchodzi ze służby. Największym garnizonem policyjnym w Polsce będzie kierował jeszcze tylko przez kilkanaście dni. Szef śląskiej policji napisał raport o przejściu na emeryturę. Komendant Główny Policji go przyjął. ..

2021.02.01 więcej