Z honorami dla Ryszarda Jasińskiego. Cześć jego pamięci !

15 maja 2021 roku na cmentarzu rzymskokatolickim w Brzezinach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka wspólnie z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach podinsp. Wojciechem Świerczem złożyli w imieniu całego środowiska policyjnego kwiaty i odda ..

2021.05.17 więcej