Superustawa będzie rozpatrywana w II dniu posiedzenia Senatu

Marszałek Senatu RP zaproponował wczoraj zmianę kolejności rozpatrywania punktu piątego, tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektóryc ..

2020.08.12 więcej