Nie żyje Krzysztof Florczykowski

Pogrzeb Ś.P. Krzysztofa Florczykowskiego odbędzie się™ na cmentarzu miejskim w miejscowoś›ci Karakule k/Białegostoku. Uroczystości rozpoczną się™ mszą… ś›więtą… dnia 30 stycznia 2018r.(wtorek) o godz. 11.30 w koś›ciele pod wezwaniem ś›w. Rocha przy ulicy Ks. A. Abramowicza 1 w ..

2018.01.29 więcej