Czy dodatek przedemerytalny zdał egzamin?

Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji może już ogłosić sukces wprowadzonego w 2020 roku dodatku, który zachęcić miał doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie? pyta Marta Rachwalska na portalu Infosecurity24.pl posługując si ..

2021.05.27 więcej

Dlaczego MSWiA nie rozszerzy dodatku przedemerytalnego?

Świadczenie motywacyjne, nazywane też dodatkiem przedemerytalnym, miało przekonać doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Zgodnie z przyjętymi przepisami otrzymują je mundurowi po 25 i 28,5 latach służby i wiele wskazuje na to, że młodsi stażem nie mają co liczyć na t ..

2021.03.23 więcej