Album bez Związku… z przyzwoitością.

Komenda Główna Policji wydała album z okazji 100-nej rocznicy Powstania Policji Państwowej i chwała jej za to, bo rocznica to doniosła i dla środowiska policyjnego znacząca. Wpisywanie się obecnej Policji w ciągłość istnienia Policji Państwowej obejmuje także lata, w których nazyw ..

2019.08.27 więcej