Wprost: Policjanci przyznali politykom „Niebieskie Buraki”. Kto otrzymał „wyróżnienie”?

ilustracja

Policyjny związkowcy postanowili przyznać politykom nagrody „Niebieskiego buraka” za negatywne zasługi dla służb mundurowych. Kto otrzymał to „wyróżnienie”?

„Nasza policyjna rzeczywistość praktycznie codziennie dostarcza nam wielu informacji związanych z naszą służbą, po których bądź to otwieramy szeroko oczy ze zdumienia bądź ogarnia nas pusty śmiech, a czasami otwiera się nóż w kieszeni. A są to między innymi: decyzje przełożonych, wypowiedzi dziennikarzy, stwierdzenia polityków, ale też działania wielu innych osób czy podmiotów. I to właśnie dla tych najbardziej kreatywnych i szczególnie zasłużonych dedykujemy nasze wyróżnienie Niebieskiego Buraka” – tłumaczą organizatorzy plebiscytu.

Wyróżnienie przyznano osobom, które „mając wpływ na opinię publiczną, kształtowanie postaw i zachowań społecznych, godziły w wizerunek Policji jako formacji i podważały autorytet ludzi noszących niebieski mundur”. „Uznaliśmy, że od osób zajmujących znaczące pozycje w społeczeństwie można i należy oczekiwać większej odpowiedzialności za słowa. Od takich osób zwyczajnie wymaga się więcej” – podkreślili przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Artykuł w tygodniku Wprost zawiera zdjęcia “wyróżnionych” nagrodą Niebieskiego Buraka 2018′

Artykuł dostępny pod poniższym linkiem: