Wątpliwości w kwestii źródła finansowania dodatków dla prewencji i kontrterrorystów

ilustracja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1 stycznia 2021 roku wypłacane są dodatki dla policjantów prewencji i kontrterrorystów. I choć sam fakt ich wprowadzenia został, zarówno przez środowisko jak i związkowców, przyjęty raczej z zadowoleniem, to pojawiły się pytania dotyczące tego skąd pochodzić będą pieniądze potrzebne do realizacji tego zobowiązania – zastanawia się portal Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Dodatki dla prewencji i kontrterrorystów ze środków wakatowych?”

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego w piśmie skierowanym m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Związkowców pytał o to, czy w budżecie policji na 2021 rok zabezpieczono dodatkowe środki, w wysokości 51,72 mln złotych na sfinansowanie obu dodatków.

Odpowiedź resortu nadeszła 7 stycznia. NSZZ Policjantów został w niej poinformowany, że w budżecie Policji na 2021 rok zostały zabezpieczone środki na dodatki dla kontrterrorystów i OPP. Jak podkreślają związkowcy, z odpowiedzi nie wynika jednak czy są to dodatkowe środki.

Więcej…