Łagodniejsze kryteria doboru do służby w Policji?

ilustracja

Resort spraw wewnętrznych i administracji uznał, że zaszła konieczność “dostosowania procesu doboru do służby w Policji do stale zmieniających się potrzeb tej formacji i zapewnienia skutecznego realizowania jej ustawowych zadań”. Jak podkreśla sekretarz stanu w MSWiA, Maciej Wąsik, w odpowiedzi na poselskie zapytanie, dostosowanie przepisów powinno “przyczynić się do wzrostu liczby kandydatów do służby, a tym samym uzupełnienia wakujących stanowisk” w formacji – pyta portal Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Od lipca łatwiej o policyjny mundur. Będzie więcej kandydatów?”

Więcej…