Każdy funkcjonariusz ma otrzymać 500 zł podwyżki.

ilustracja

Każdy funkcjonariusz ma otrzymać 500 zł podwyżki – pisze Katarzyna Wójcik w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: “Mundurowi chcą dostać po równo”

Autorka w krótkim tekście omawia wystąpienie związkowców służb mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedstawienie projektu rozporządzenia kształtującego uposażenia na przyszły rok. Przypomina, że wystąpienie wynika z zapisów porozumienia zawartego w listopadzie 2018′.

Jak informuje autorka tekstu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej złożył dodatkowo wniosek o wprowadzenie dodatku za służbę w porze nocnej w wysokości 20 % godzinowej stawki uposażenia.

Cały tekst w dzisiejszym wydaniu Rz-plitej

Omówienie (jp)