Gazeta Wyborcza o zmianach w emeryturach mundurowych.

ilustracja

O procedowanym w Komisji Sejmowej Administracji i Służb Wewnętrznych projekcie ustawy o zmianach w przepisach o emeryturach służb mundurowych pisze Gazeta Wyborcza w obszernym artykule Leszka Kostrzewskiego, zatytułowanym: “Zmiany w przepisach o emeryturach mundurowych. Policjanci, strażacy i pogranicznicy łatwiej przejdą na emeryturę”.

Autor wiernie wylicza wszelkie zmiany, jakie nastąpią w stosunku do uprzednio obowiązujących przepisów i podkreśla, że są one wynikiem protestów służb mundurowych zakończonych podpisaniem 8 listopada 2018′ porozumienia pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych i ministrem Joachimem Brudzińskim.

Na początku czerwca 2019 r. MSWiA wysłało projekt ustawy o zmianach w służbach mundurowych do konsultacji społecznych. 2 lipca przyjął go rząd. Najważniejszy zapis dotyczy likwidacji obowiązku ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Autor kładzie nacisk na opóźnienie w procedowaniu projektu, który zgodnie z treścią porozumienia powinien obowiązywać od 1 lipca 2019′ Zdaniem autora prawdopodobnie będzie obowiązywać z mocą wsteczną.

Kolejnym tematem, który porusza są nadgodziny dla służb mundurowych

– W ubiegłym roku Joachim Brudziński złożył zapewnienie, że od 1 lipca 2019 r. funkcjonariusze wszystkich służb MSWiA (policjanci, pogranicznicy, strażacy, pracownicy Służby Ochrony Państwa) będą mieli płatne nadgodziny w wysokości 100 proc. stawki godzinowej. Do tej pory jedynie strażacy mogli liczyć na płatne nadgodziny, i to tylko w wysokości 60 proc. – pisze Leszek Kostrzewski. W projekcie ustawy czas służby funkcjonariuszy został określony na 40 godzin tygodniowo. Przekroczenie tego limitu będzie traktowane jako nadgodziny

Autor omawia również przepisy dotyczące odpłatności za L 4, plany zatrzymania funkcjonariuszy z 25 latami wysługi dodatek oraz postulaty związkowców dotyczące art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Mundurowi chcą, aby wszyscy funkcjonariusze – niezależnie od daty wstąpienia do służby – mieli zaliczane do emerytury również lata, gdy pracowali w cywilu i podlegali pod ZUS.

Cały artykuł pod podanym linkiem