Życzenia z okazji Święta Straży Granicznej

ilustracja

Z okazji święta Straży Granicznej ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 r. dla upamiętnienia dnia rozpoczęcia służby nowo utworzonej formacji, życzę w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wszystkim Strażniczkom i Strażnikom Granicznym satysfakcji z pełnionej służby, awansów i sukcesów zawodowych. Łączą nasze formacje wspólne zadania i wspólne problemy realizowane w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Ze związkowym pozdrowieniem:

Rafał Jankowski

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów