Stanowisko Prezydium ZG NSZZ Policjantów w sprawie podziału dodatkowych środków na uposażenia funkcjonariuszy.

ilustracja

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na swoim posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. przyjęło stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie podziału dodatkowych środków na uposażenia funkcjonariuszy.

Zgodnie z przedłożonym do zaopiniowania projektem, od pierwszego maja 2018 r. mają wzrosnąć uposażenia policjantów zaszeregowanych w grupach od 2 do 5. Podwyższenie tzw. mnożników ma zapewnić wzrost uposażeń brutto od 83 zł (grupy 4 i 5) do 165 zł (grupy 2 i 3).

Prezydium krytycznie odnosi się do tej propozycji domagając się większych pieniędzy i objęcia regulacją wszystkich policjantów.

W opinii Prezydium ZG NSZZ Policjantów, Rząd powinien jeszcze w tym roku podwyższyć uposażenie każdego policjanta o 650 zł brutto. Żądanie to jest jednym z postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które do MSWiA trafiły 12 marca 2018 r.
Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych otrzymali od Ministra Brudzińskiego zaproszenie na spotkanie. Ma się ono w odbyć w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Stanowisko w załączeniu

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

ZAŁĄCZNIKI