Spotkanie w Chicago

ilustracja

Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego KP Szczecin – Pogodno kol. Piotr Palicki w trakcie swojego pobytu w USA spotkał się z prezesem Polsko Amerykańskiego Stowarzyszenia Policji w Chicago i Illinois Martinem Obreckim.

Organizacja ta powstała w 1964 roku dla Policjantów z Chicago oraz ich rodzin pochodzenia polskiego i słowiańskiego. Od chwili powstania stowarzyszenie poszerzało swój zasięg i obecnie jego członkowie pochodzą z ponad 50 lokalnych, stanowych, powiatowych i federalnych organów ścigania w stanie Illinois i na terenie całych Stanów Zjednoczonych Ameryki, a nawet z innych państw. Spotkanie było okazją do wymiany informacji na temat działalności stowarzyszenia oraz zdobywania doświadczeń w dziedzinie organizacji pracy Policji. Na ręce prezesa Martina Obreckiego przekazano drobny upominek z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego w postaci albumu Szczecina, pamiątkowych kubków oraz naszywek policyjnych. Spotkanie odbyło się przy okazji bankietu organizowanego przez stowarzyszenie stróżów prawa pochodzenia żydowskiego. Wręczono m. in. nagrodę dla najlepszego policjanta Departamentu Policji w Chicago.

Strona internetowa stowarzyszenia: www.polampolice.org