Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 31 lipca 2018′

ilustracja

Publikujemy Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 31 lipca 2018′ w sprawie publikacji zatytułowanej “Kim pan jest panie Kolasa”.

Jakkolwiek FZZSM docenia znaczenie krytyki i szanuje tych, którzy poprzez krytykę walczą o prawa członków związku, piętnując patologie i nieprawidłowości, to jednak zdaniem Federacji krytyka musi przestrzegać normy dobrego wychowania i oczywiście normy prawne.

Federacja protestuje przeciw propagowaniu wzmiankowanej publikacji i apeluje do jej autora o najdelikatniej rzecz ujmując – “pohamowanie publicystycznego temperamentu”. Narzędziem do rozwiązywania wewnętrznych konfliktów i daleko idących ocen osób reprezentujących organy statutowe związku winien być statut danej organizacji.

W załączniku Oświadczenie FZZSM