Odszedł nasz Kolega komisarz Krystian Szczerbaty

ilustracja

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 września 2018 r. zmarł nasz Kolega kom. Krystian Szczerbaty. Miał niespełna 41 lat. Odchodząc tak wcześnie, pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych składa Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Komisarz Krystian Szczerbaty

Kom. Krystian Szczerbaty służbę w Policji pełnił od 1999 roku.
W 2006 r. podjął pracę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie obejmował kolejne stanowiska służbowe w Zakładzie Interwencji Policyjnych oraz w Wydziale Dowodzenia. Od 2010 r. realizował obowiązki na stanowisku młodszego wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej.
Przez cały ten czas dał się poznać jako wzorowy funkcjonariusz, który swoją służbę pełnił z ogromną rzetelnością i zaangażowaniem. Cieszył się uznaniem przełożonych i współpracowników oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji, dla których był prawdziwym autorytetem. Podczas pracy dydaktycznej efektywnie wykorzystywał swoje umiejętności pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach terenowych Policji.
Na zawsze też zapamiętamy Krystiana jako ciepłego, pogodnego człowieka i dobrego Kolegę, który chętnie służył innym swoją wiedzą, pomocą oraz życzliwą radą.
Kierownictwo, policjanci i pracownicy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.