O klasach Policyjnych w Pile

ilustracja

IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych w Szkole Policji w Pile gdzie uczniowie zmagali się o miano „najlepszej klasy  policyjnej” stał się okazją do dyskusji nad rozwojem klas mundurowych i zaangażowaniem we współpracę z nimi Policji.

W czasie, gdy młodzież zmagała się z konkursowymi konkurencjami opiekunowie klas tradycyjnie spotkali się z przedstawicielami Gabinetu Komendanta Głównego Policji Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego. W spotkaniu uczestniczyli nadkom. Zbigniewem Bartosiakiem i kom. Krzysztofem Zielińskim oraz podinsp. Jackiem Słońskim ze Szkoły Policji w Pile odpowiedzialnym za IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie związane z wdrażaniem w klasach policyjnych programu nauczania „Edukacja policyjna 2016”.

Przyczynkiem do dyskusji stały się również materiały pokonferencyjne „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej oraz kształtowanie kultury organizacyjnej Policji”. Zawarte w nich informacje zostały przyjęte przez uczestników spotkania, jako istotny głos w dyskusji nad kierunkiem rozwoju klas policyjnych. Przedstawiciele Gabinetu Komendanta Głównego Policji uzyskali od obecnych na spotkaniu informacje, że program „Edukacja policyjna 2016”, który wspiera przygotowanie uczniów do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji ma zastosowanie w dużej części szkół reprezentowanych podczas spotkań.

W toku dyskusji opiekunowie klas mundurowych otrzymali wsparcie w zakresie wypracowania procedur współpracy z jednostkami Policji oraz zgłosili wnioski, które maja na celu jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału klas policyjnych. Spotkanie odbyło się podczas drugiego dnia zmagań konkursowych w dniu 30.05.2017 roku.

(Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP)