Nowy skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie.

ilustracja

21 stycznia 2019r. w Jabłonnej k/Lublina odbyło się Wyborcze Posiedzenie Delegatów Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artur Garbacz został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego, członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Lublinie.

Zarząd Wojewódzki Forum ZZ w Lublinie aktualnie zrzesza 64 zakładowych organizacji i federacji związkowych.

Pełny skład Prezydium:

Artur Garbacz

Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący ZW FZZ w Lublinie (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy)
Artur Garbacz – Wiceprzewodniczący (NSZZ Policjantów woj. lubelskiego)
Marzena Siek – Wiceprzewodnicząca (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)
Elżbieta Warszawska – Wiceprzewodnicząca (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy)
Joanna Stec – Trzpil – Wiceprzewodnicząca (Związek Zawodowy Pracowników Policji)
Elżbieta Chodzyńska – Wiceprzewodnicząca (NSZZ Solidarność 80)
Eryk Ostapiuk – Wiceprzewodniczący (Związek Zawodowy Pracowników PGE Dystrybucja)