Minister i Komendant Główny Policji pożegnali st. sierż. Magdalenę Dolebską

ilustracja

Dzisiaj o godz. 13: 00 w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie odbyło się ostatnie pożegnanie st. sierż. Magdaleny Dolebskiej, tragicznie zmarłej na służbie funkcjonariuszki. W uroczystościach pogrzebowych, oprócz pogrążonej w bólu i cierpieniu rodzinie uczestniczyli: Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej, kadra kierownicza garnizonu lubelskiej policji, koleżanki i koledzy z komendy. St. sierż. Magdalena Dolebska do końca wypełniała rotę ślubowania policjanta.